HOLY WEDNESDAY

0
178
Tula at imahe ng Panday Sining   Ang Ipokritong si Caiphas at Ang Taksil na si Hudas Taksil! Mga taksil sa rebolusyon! Nagpapanggap na lupigin ang Imperyo, Ngunit traydor at may inaambisyon. Paghahari ni Herod ay nais higitan. Handang ipagpalit ang bayan katumbas ng tatlumpung pilak, salaping galing sa korapsyon, sa bulsa ng mga gahaman. […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.