30.9 C
Manila
Thursday, May 23, 2024

Puspusang Labanan ang Tortyur at Iba pang Kalupitan ng Estado, Pahayag ng Bilanggong Pulitikal sa Camp Bagong Diwa

Puspusang Labanan ang Tortyur at Iba pang Kalupitan ng Estado

Pahayag ng Bilanggong Pulitikal sa Camp Bagong Diwa, Taguig City

Hunyo 26, 2018, Pandaigdigang Araw Laban sa Tortyur

 

May batas ang Gobyerno ng Republika ng Pilipinas laban sa tortyur mula pa noong 2009. Pormal na kinikilala doon ang absolutong karapatan at kalayaan sa tortyur, at itinuturing ang tortyur bilang krimen sa lahat ng kalagayan at panahon. Lumagda ang gobyerno sa kasunduan laban sa tortyur at iba pang porma ng pagmamalupit tulad ng Convention Against Torture ng United Nations. Nariyan din ang kasunduan sa pagitan ng GRP at National Democratic Front na CARHRIHL, o ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, na nagtataguyod ng karapatang sibil, pulitikal, pang-ekonomiya at pangkultura.

read more

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news